Extracte de l'acta del Consell Executiu de dia 16 de juliol


1) Constitució del Consell Executiu.